You are here: Cổ đông Thông tin tài chính
 
 

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2010

Email In

alt

 

alt

Năm 2010 là năm đầu tiên công ty hoạt động theo mô hình cổ phần;

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của HĐQT và Ban giám đốc; Năm 2010 mặc dù có nhiều diễn biến về lạm phát, giá cả nguyên vật liệu tăng liên tục, lãi suất ngân hàng tăng cao. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đó là: đảm bảo có đủ việc làm, thu nhập thường xuyên và ổn định đời sống  cho người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà Nước đồng thời làm tốt các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tron năm 2010: Giá trị sản lượng 218,155 tỷ đồng, doanh thu đạt 273,912 tỷ đồng, thu tài chính đạt 292,575 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,880 tỷ đồng, nộp tiền sử dụng đất 53,240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,200 tỷ đồng, tiền lương bình quân 3.800.000 đồng/người/tháng.

 
 
 
 

Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, sửa xe đạp điện, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM