You are here: Năng lực Thành tích Ban chấp hành cựu chiến binh Việt Nam Thành Phố Đà Nẵng Tặng Bằng khen Hội cựu chiến binh Công Ty 501 Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2011.
 
 

Ban chấp hành cựu chiến binh Việt Nam Thành Phố Đà Nẵng Tặng Bằng khen Hội cựu chiến binh Công Ty 501 Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2011.

Email In
Ban chấp hành cựu chiến binh Việt Nam Thành Phố Đà Nẵng Tặng Bằng khen Hội cựu chiến binh Công Ty 501 Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2011. ( Đã vào sổ khen thưởng số 398QĐ/KT-CCB ngày 15/11/2011)
 
 
 
 

Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, sửa xe đạp điện, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM