You are here: Năng lực Thành tích Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, Thiếu nhi năm 2011
 
 

Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, Thiếu nhi năm 2011

Email In
Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh, Thiếu nhi năm 2011. (Vào sổ số 133/NQ-KT ngày 22/12/2011).
 
 
 
 

Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, sửa xe đạp điện, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM